sp.a Destelbergen-Heusden vraagt een duurzame oplossing voor jeugdhuis ‘Den Draai’, in de Kerkham. Want er zijn verontrustende geluiden, als zou het jeugdhuis verdwijnen. De stekker is eruit getrokken, horen we van de jongeren.

 “Daarom informeerden we naar wat de gemeente doet om het jeugdhuis weerop gang te trekken,” zegt Bob Vanden Eynde, gemeenteraadslid voor sp.a. Het antwoord is weinig hoopgevend. “Men gaat de jeugd bevragen of er nog nood is aan een jeugdhuis, en welke ondersteuning er vanuit de gemeente moet komen.” 

sp.a vindt dat dit dossier niet op de lange baan geschoven mag worden. Want ‘DenDraai’ is een belangrijke aanvulling op de georganiseerde jeugdwerking. Het is een ontmoetingsruimte voor en door jongeren. Een eigen stek.

 “Die mag niet verloren gaan, omdat de gemeente de hete aardappel voorzich uit schuift,” aldus nog Bob Vanden Eynde. “Daarom vragen we dat er sneller werk wordt gemaakt van een doorstart. In de eerste plaats met de jongeren dieer zijn.”