Internationale Vrouwendag en een vrouwenkrant zoals deze zijn dan misschien vooral symbolisch. Maar symbolen zijn wel degelijk belangrijk. Een krant die daar bij stilstaat, die dit zo prominent brengt, die twee hoofdredactrices afvaardigt - dat alles brengt een boodschap over, en het is een zoveelste radertje in een proces van bewustwording.

"Feminisme is een beladen woord, waar soms lacherig over wordt gedaan. Alsof het alleen maar voor vrouwen en tegen mannen zou zijn"

Deze column van Meryame Kitir verscheen op vrijdag 8 maart, op Internationale Vrouwendag, in De Morgen.

Het doet er ons aan herinneren vanwaar we komen, welke lange weg we al hebben afgelegd. Het doet er ons echter ook bij stilstaan dat de strijd bijlange na niet gestreden is. Alleen is die strijd vandaag meer een verdoken strijd. De thema's en debatten werden vroeger op straat gevoerd. Stemrecht, het recht op abortus, het recht op arbeid. Kortom gelijke rechten, ongeacht welk geslacht je hebt.

Al deze verwezenlijkingen doen vermoeden dat het geen issues meer zijn. Nu gaat het deels over het behoud van deze verwezenlijkingen, vooreerst jobbehoud - in deze moeilijke economische tijden geen sinecure. Het is wel het begin van alles, zonder job geen inkomen, geen zelfbeschikking. Maar het gaat ook over andere sluipende thema's. Voldoende en flexibele kinderopvang, de loonkloof, het glazen plafond.

En ook, en ik hoop dat dit voldoende overkomt, dat het ook oké is als je als vrouw níet kiest voor een leidinggevende functie. Het moet niet. Zolang dat het maar een bewuste keuze is, en niet een opgedrongen beslissing omdat het zo ingebed zit in ons gedachtegoed, als een ingebakken rolpatroon. De slinger mag evenwel niet in de andere richting doorslaan, dat vrouwen zich mislukt voelen als ze geen carrière nastreven.

Vandaar ook dat vrouwen soms geneigd zijn om afstand te nemen van het woord feminisme. Het is een beladen woord, waar tegelijk ook soms lacherig over wordt gedaan. Alsof het alleen maar voor vrouwen en tegen mannen zou zijn. Terwijl het gewoon over gelijkheid gaat. Misschien moeten we een andere term bedenken. Het toont andermaal het belang aan van symbolen.

Hoe je het echter ook benoemt, we zijn er nog lang niet. Bedankt aan De Morgen voor deze kans.