Het sp.a-partijbureau schaart zich achter voorzitter Caroline Gennez. “We zitten midden in een economische crisis. Mensen verwachten inhoudelijke antwoorden van sp.a, geen geruzie.”

Met haar bijeenkomst sloot het partijbureau een woelige week af. “In deze economische crisis verwachten mensen antwoorden van een sociaaldemocratische partij. Over hoe we de toekomst van iedereen kunnen veilig stellen. Daarmee moeten we ons bezighouden. Niet met het gekrakeel van de voorbije week”, zo verwoordde voorzitter Caroline Gennez de voornaamste conclusie van het bestuur.

Vorige week kwam mailverkeer van raadgevers van Caroline Gennez in de media. Daarop kwam er veel kritiek over de toon en inhoud van de mail. Ook het partijbureau veroordeelt die. Gennez: “We begrijpen dat mensen het moeilijk hebben met de mail. Dat is niet de stijl waarmee wij aan politiek doen”. Er komt een deontologische code voor sp.a-medewerkers om te vermijden dat dergelijke zaken in de toekomst nog plaatsvinden.

Het partijbureau wil het vertrouwen met de partijbasis opnieuw herstellen door dialoog. Op het Visie ’09-congres, nu zaterdag in Brussel, komt er een extra werkgroep bijeen over de partijwerking. Gennez: “Zo kunnen we met open vizier met elkaar in debat gaan. Over misverstanden die zijn ontstaan, over zaken die foutlopen. Elk sp.a-lid kan mee debatteren”.

Het bestuur gaf voorzitter Gennez en ondervoorzitter Dirk Van der Maelen de opdracht om hun inspanningen voor een sterkere partijwerking verder te zetten. Sinds hun aantreden zijn er opnieuw bijeenkomsten van de Raad van voorzitters en secretarissen van de afdelingen, werden er succesvolle ledendagen en Visiecongressen georganiseerd, en leidde Gennez en haar breed samengesteld team met succes de onderhandelingen voor de toetreding tot de Vlaamse regering. Gennez verwelkomt, zo verklaarde ze, alle initiatieven om op de ingeslagen weg verder te gaan.