De Belgische files kosten de economie jaarlijks zo’n 8 miljard euro. “In zo’n situatie, is een afbouwscenario van de NMBS helemaal geen optie. Dan zijn investeringen in openbaar vervoer juist een must. sp.a kiest voluit voor een goed draaiend en efficiënt spoorbedrijf, met de reiziger als winnaar.”, zegt David Geerts. “Daarom is een groeiscenario niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk. We moeten daarom volop inzetten om het spoor weer sexy te maken.”

Kitir en Geerts hebben heel wat voorstellen om de Belgische spoorwegen opnieuw aantrekkelijk te maken voor de reiziger “Stipte en frequente treinen zijn daar een bouwsteen van. Er moeten meer treinen rijden per uur en ze moeten de diverse steden en regio’s vlotter met elkaar verbinden. Treinen moeten ook opnieuw vroeger én later rijden. Ook het weekendaanbod moeten we opnieuw bekijken.”

Comfortabele treinen zijn een tweede vereiste. “Elke reiziger verdient een zitplaats. Er zijn dus meer zitplaatsen nodig. Alle reizigers moeten kunnen rekenen op service die eerste klasse is. Daarnaast pleiten we voor het invoeren van stiltewagons waar mensen rustig kunnen werken of lezen.” De trein financieel aantrekkelijker maken, kan met de invoering van het mobiliteitsbudget en met een systeem van Trainmiles: vergelijkbaar met de airmiles of een spaarkaart in de supermarkt. En beter nog: één slimme mobiliteitskaart, die ook voor bus en tram geschikt is.

Bij het spoor kunnen ook een aantal efficiëntiewinsten gemaakt worden. “Alleen al door de bestaande capaciteit op bepaalde lijnen te optimaliseren, boeken we winst. Bijvoorbeeld door extra treinen te voorzien op de bestaande rails. Er is ook nog heel wat te winnen bij het hoger kader van de NMBS. Vandaag telt de NMBS maar liefst 435 hogere kaderleden die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. 53 kaderleden verdienen zelfs meer dan een minister. En ook de terugkeer naar één spoorbedrijf kan voordelig zijn.”

sp.a pleit er tenslotte vooral voor om het treinpersoneel weer naar waarde te schatten. “In plaats van een vijandbeeld te creëren, zou de regering er beter alles aan doen om het personeel van de NMBS als een partner te behandelen in het hervormingsproces. Om samen aan één zeel te trekken met één doel: van de NMBS een modern, efficiënt en aantrekkelijk overheidsbedrijf moet maken”, besluiten Geerts en Kitir. Want de trein kan een boost geven aan onze economie én een stimulans zijn voor de kwaliteit van ons leven.