Deze regering kiest er doelbewust voor om de kosten consequent door te schuiven naar de gezinnen. De btw-verhoging treft alleen niet-professionele verbruikers, de afschaffing van de gratis stroom is in de feiten een prijsverhoging met 90 euro voor de gezinnen en een korting voor de bedrijven en nu legt de nieuwe taks van minister Turtelboom opnieuw een onevenredig groot deel van de inspanning bij de gezinnen. “Het is goed dat er een korting voorzien wordt voor de meest kwetsbare gezinnen”, zeggen Beenders en Vandenbroucke, “maar de meeste Vlaamse gezinnen krijgen opnieuw een eenzijdige belastingverhoging van 100 euro te slikken.”

Er zijn nochtans alternatieven. De kosten voor de investeringen in groene stroom werpen stilaan hun vruchten af, in de vorm van lagere elektriciteitsprijzen. Omdat wind- en zonne-energie een heel lage productiekost hebben eens de installaties zijn gebouwd, dalen de prijzen op de groothandelsmarkt. De CREG heeft onlangs nog berekend dat de elektriciteitsprijs voor bedrijven –zonder nettarieven en belastingen- onder meer daardoor met 25 procent is gedaald sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2007. Voor de gezinnen is de prijs gelijk gebleven.

“Conclusie: de bedrijven profiteren het meest van de investeringen in groene stroom, maar minister Turtelboom kiest ervoor om de gezinnen ervoor te laten betalen”, zeggen Vandenbroucke en Beenders. “Dat is de wereld op zijn kop. Sp.a heeft altijd geweigerd om de kosten van het groenestroombeleid eenzijdig af te schuiven op de gezinnen. In plaats van elk gezin een taks op te leggen, zouden de kosten moeten doorgerekend worden naarmate de investeringen de prijzen doen dalen. Op die manier vermijd je grote schokken op de factuur en zorg je ervoor dat iedereen bijdraagt naar draagkracht. Maar van deze regering weten we al dat ze consequent het omgekeerde doet: de facturen doorschuiven naar de Vlaamse gezinnen.”

tabel turteltaks