“De verkeerssituatie voor de zwakke weggebruiker is in de Timichechtunnel complex en slecht aangeduid. Kan u de nodige maatregelen treffen?” Dat was kort en goed de vraagstelling van (sp.a) raadslid Bruno Matthys in de gemeenteraad.

“Automobilisten die in de Sint-Denijslaan weg van het Sint-Pietersstation rijden mogen aan het kruispunt met de Valentin Vaerwyckweg rechts afslaan om de ondergrondse parking in te rijden. Fietsers mogen op die plaats niet rechts afslaan. Ze zijn verplicht om het kruispunt over te steken en mogen dan pas rechts afslaan om door de tunnel richting Fabiolalaan te rijden. Immers, de ene kant van de Timichechtunnel is een voetpad, de andere kant is er een fietspad in twee richtingen. Er stellen zich twee problemen” stelde Bruno:

  • “Ten eerste is het verkeersbord C11 "verboden toegang voor fietsers" aan het voetpad in de tunnel van een te klein formaat en onduidelijk opgesteld. In de tunnel en niet vòòr de tunnel. Je fietst er voorbij voor je het weet. Ideaal zou zijn mocht er ook in de Sint-Denijsaan zélf een variant opgesteld staan van het verkeersbord C31 "verbod voor fietsers aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven". Helaas bestaat dit verkeersbord naar mijn weten (nog) niet. Gevolg: veel fietsers slaan af van de Sint-Denijslaan in de Timichechtunnel zonder er zich bewust van te zijn dat ze dit niet mogen doen.

  • Ten tweede: het fietspad in twee richtingen aan de overkant van de tunnel is slecht aangeduid en daardoor gevaarlijk. Immers, veel fietsers zijn er zich niet van bewust dat er in twee richtingen mag gefietst worden en houden zich niet uiterst rechts als ze vanuit de Timichechtunnel de Sint-Denijslaan inrijden en omgekeerd. Ik ben al meerdere malen getuige geweest van fietsers die op die plaats tegen elkaar gebotst zijn”.

In zijn antwoord aan Bruno Matthys verwees Schepen Filip Watteeuw naar de vroegere heroïsche discussies over waar het fietspad en voetpad moesten komen. “De essentie van het probleem is natuurlijk dat de tunnel te smal is” zo stelde de Schepen. “De verkeersborden C11 en D11 ter hoogte van het voetgangersgedeelte van de Timichegtunnel aan de kant Sint-Denijslaan zijn juist geplaatst. Wel klopt het inderdaad dat er veel fietsers toch gebruik maken van het voetgangersgedeelte, vermoedelijk in de eerste plaats om niet te hoeven wachten op het rode licht. Daarom wordt er momenteel gekeken of er een sas kan worden geplaatst aan de voetgangerskant. Er zal hierbij ook rekening worden gehouden met een goede bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers. Voor het tweerichtingsfietspad wordt er gekeken welke maatregelen er kunnen worden genomen om duidelijker weer te geven dat fietsers hier in beide richtingen mogen fietsen”.