In de commissie personeel kwam raadslid Karin Temmerman op voor de tewerkstelling van laaggeschoolde schoolverlaters zonder werkervaring.

Zij vroeg schepen Martine De Regge om ook in de stadsadministratie dit nieuwe activeringssysteem van minister Monica De Coninck te willen introduceren. Een triootje onder vrouwelijke sp.a mandatarissen dat in Gent tot resultaat zal leiden. Het stadsbestuur staat immers positief ten opzichte van het federaal project met betrekking tot instapstages. Tegelijk meldde onze personeelsschepen dat Gent in samenwerking met de VDAB recentelijk ook een ander project opstartte. Het ‘project vakmanschap’ werft op basis van leervermogen, leerbereidheid, werkattitude en motivatie van de werkloze. Beide projecten leveren een win-win situatie op zowel voor de werkzoekende als voor de overheid.