De VREG maakte vandaag de verhoogde distributienettarieven voor 2015 bekend. “Opvallend is dat de regering ook hier weer de factuur doorschuift naar de gezinnen”, aldus Rob Beenders.

Concreet beslist de regering om de premies voor dakisolatie niet meer zelf te betalen, maar ze in de factuur van de gezinnen te steken. “Het is alsof de Vlaamse regering zou beslissen de kinderbijslagen niet meer zelf te betalen, maar via de schoolfacturen”, zegt Rob Beenders. “Het is een onbegrijpelijke keuze. De Vlaamse regering zou er juist alles aan moeten doen om de extra kosten voor de gezinnen tot een minimum te beperken.”

“Nochtans, er zijn wel degelijk alternatieven. De Vlaamse regering kan een andere keuze maken. De premies die ze aanmoedigt, effectief in de begroting blijven opnemen en niet naar de gezinnen sturen. En de opgebouwde tekorten kunnen weggewerkt worden door de combinatie van een netvergoeding voor de gebruikers en een spreiding van de betaling in de tijd”, licht Rob Beenders toe.

“Vergelijk dit met de aankoop van een huis. Je betaalt je huis ook niet af op één jaar. Het volledige bedrag in één keer moeten oprakelen is immers niet mogelijk, maar door het te spreiden over meerdere jaren kan je juist investeren in de toekomst”, besluit Rob Beenders.