“De Vlamingen betalen steeds meer, maar krijgen daar van N-VA, CD&V en Open Vld steeds minder voor terug. Het gaat nu zo ver dat zelfs de Raad van State zich genoodzaakt voelt om aan de alarmbel te trekken: de besparingen bedreigen de grondwettelijk gewaarborgde sociale rechten van de Vlamingen, zoals het recht op sociale bescherming, het recht op wonen en het recht op kinderbijslag.’

Normaal adviseert de Raad van State de regering over de juridische juistheid van nieuwe wetten, maar dit advies over de begroting bevat een nooit geziene vingerwijzing naar het blinde besparingsbeleid van de regering van Geert Bourgeois. “De Raad van State zegt nu dat de besparingen van de Vlaamse regering de rechten van de Vlaming ondermijnen”, zegt Joris Vandenbroucke.

“Voor de Vlaamse regering ligt het algemeen belang in het behalen van de begrotingsdoelstellingen. Als de cijfers maar kloppen. Deze regering ziet door de cijfers de mensen niet meer. Alsof een begroting in evenwicht belangrijker is dan een degelijke sociale bescherming, een fatsoenlijke woning of een volwaardige job”, besluit Joris Vandenbroucke.