CD&V ziet financiering zorgverzekering als voorbeeld voor Vlaamse soc. Zekerheid: dus geen solidaire financiering meer. Geen solidariteit meer tussen sterken en zwakken, gezonden en zieken... Waar zijn de grondbeginselen van soc. zekerheid gebleven??

Koen Van Den Heuvel, CD&V fractieleider wilde, durfde, of kon dit niet verduidelijken.