Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om het bankgeheim te versoepelen komt in de praktijk eigenlijk neer op een verstrenging. Dirk Van der Maelen (sp.a): "Reynders kondigde dit aan als het einde van het bankgeheim. Maar zoals wel vaker het geval met minister Reynders dekt de vlag de lading niet."

Op basis van wat Reynders in de opvolgingscommissie fiscale fraude wist te vertellen over zijn plan - er staat nog niets op papier - is het duidelijk dat het voorstel een stap achteruit is in de strijd tegen de fraude en lijnrecht ingaat tegen de aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude. Reynders wil de voorwaarde voor de opheffing van het bankgeheim strenger maken, de procedure logger, en als klap op de vuurpijl de mogelijkheid tot regularisatie invoeren als al een onderzoek bezig is. Dat is te gek voor woorden.


Dirk Van der Maelen: "Minister Reynders heeft wel begrepen dat het Belgisch fiscaal bankgeheim onhoudbaar is geworden en dat er een parlementaire meerderheid in de maak voor het wetsvoorstel van sp.a en PS. In een laatste wanhoopspoging kiest de hij voor de vlucht vooruit. Zijn poging is mislukt want zowel in de commissie als een dag later in de gespecialiseerde pers werd zijn voorstel vakkundig afgeserveerd."