“Deze regering heeft de arbeidsmarkt hervormd. Zo komt er veel meer flexibiliteit”, zegt Kitir “Maar over hoe die flexibiliteit ingevuld wordt, daarover beslist vooral de werkgever, terwijl de werknemer er ook veel vragen over heeft, maar er weinig over te zeggen heeft”. Het belang van een degelijke combinatie werk-gezin neemt overigens toe. Zo hebben bijvoorbeeld ouders die er alleen voor staan vaak heel veel moeite om hun kinderen ‘s morgens naar school te brengen als ze de vroege shift hebben.

Over de combinatie werk -gezin gaat het congres dat volgende zaterdag in Brussel plaatsvindt. Een voorstel dat er op tafel ligt, is de time-outrekening. “Vandaag bestaan er veel verlofstelsels met hun eigen regels”, legt Kitir uit. “Bedoeling is om die allemaal op één rekening te plaatsen en ze veel eenvoudiger te maken, zodat de werknemers er makkelijker van gebruik kunnen maken.

We stellen voor om te starten met een kredietrekening van vier maanden. Die bundelt alle systemen van tijdskrediet en loopbaanrekeningen die er nu al bestaan.
Per jaar dat je werkt komen daar dan nog dagen bij. Hoe meer je werkt, hoe meer er op je rekening komt te staan” zegt Kitir.

De regelingen voor ouderschapsverlof komen er voor alle duidelijkheid niet bij. “Die zijn op Europees niveau geregeld. Al stellen we wel voor het ouderschapsverlof voor vaders volledig te betalen. Nu krijgen vaders slechts voor de eerste drie dagen hun volledige loon. Die financiële drempel zorgt er nog voor dat veel vaders geen extra ouderschapsverlof nemen.” De teksten die voorliggen zijn het resultaat van tientallen gesprekken die plaatsvonden tijdens rondes van ‘Jij maakt Morgen’. “Het zijn de leden die uiteindelijk zullen beslissen hoe werk en privé beter kunnen gecombineerd worden.”