“De VRT doet al meer inspanningen dan haar opgelegd worden door de beheersovereenkomst waarin staat dat minstens één fictiereeks per jaar moet uitgezonden worden met audiodescriptie. Toch is er duidelijk nood aan een uitbreiding van de toegankelijkheidsinitiatieven op de VRT. Op vlak van audiodescriptie moet een tandje bijgestoken worden”, stelde Katia Segers. Het effect van de besparingen op de toegankelijkheidsinitiatieven staan in schril contrast met de doelstellingen in de beleidsnota van minister Gatz om de inspanningen inzake audiodescriptie verder te zetten. De minister haalde in de commissie aan dat de VRT ondertussen de nodige expertise inzake audiodescriptie heeft en zelf ook vragende partij is om meer reeksen adequaat te ontsluiten voor kijkers met een visuele beperking. “Het is dan ook zeer betreurenswaardig dat het de openbare omroep aan middelen ontbreekt om dat te doen. De expertise én de wil is er, geef de openbare omroep dan ook de kans.” “Het is hoog tijd dat er meer middelen vrijkomen om de VRT te ondersteunen in haar verantwoordelijkheid ten opzichte van alle mediagebruikers. Elke Vlaming heeft recht op een volwaardig en kwaliteitsvol televisieaanbod, ook mensen met een visuele beperking. Ik dring er dan ook op aan om hier in de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT werk van te maken in overleg met de betrokken doelgroepen.” besluit Segers