De voorbije week was er één waarin de anders zo rustige stad Landen het wereldnieuws haalde. Onze burgemeester Gino Debroux heeft daar, ondanks al zijn goede intenties, een fout gemaakt door luide beats te gebruiken om een groep woonwagenbewoners weg te pesten. Laat het heel duidelijk zijn dat die manier van handelen niet strookt met de humane waarden die wij als partij verdedigen. Gino Debroux heeft zich daar ondertussen ook publiek voor verontschuldigd en heeft het conflict op een beter overdachte manier opgelost.

De mediastorm van de afgelopen dagen focuste vooral op de foute aanpak, en te weinig op het dieperliggende probleem. Het zou verkeerd zijn om geen oog te hebben voor de context waarin dit is kunnen gebeuren en waarin de conflicten met woonwagenbewoners met grote regelmaat terugkomen. Wanneer we op basis van onze waarden zoals ze in de beginselverklaring zijn opgenomen menen dat deze levenswijze een plaats verdient in onze samenleving – en net zoals voor jullie is dat ook voor mij de enig mogelijke consequente visie - dan moeten we ook verder consequent zijn en een kader op tafel leggen waarin dat ook wettelijk en ruimtelijk mogelijk is.

Rechtvaardigheid is de meest centrale waarde in de beginselverklaring die ik aan de partij heb voorgelegd. Rechtvaardigheid in de praktijk nastreven betekent dat we bij het beoordelen van iemands daden –en zeker bij het maken van het publieke proces daarvan- oog hebben voor de context waarin ze gesteld worden.

Een context waarin we vandaag burgemeesters laten improviseren omdat ze van de hogere overheid – in casu de Vlaamse regering - niet de juiste instrumenten krijgen. En hen dan publiek veroordelen wanneer ze daarbij uit de bocht gaan zoals in Landen is gebeurd. Als politieke beweging is onze eerste verantwoordelijkheid tegenover alle betrokkenen het vinden van duurzame oplossingen die wél stroken met onze waarden. En waarmee ook onze eigen mandatarissen aan de slag kunnen.

Persoonlijk denk ik dat we van deze gelegenheid ook gebruik moeten maken om na te denken over de manier waarop we als partij omgaan met onze lokale mandatarissen. Zij moeten dagdagelijks beslissingen nemen om kleine en grote problemen op te lossen. En dat met weinig ondersteuning, met beperkte middelen, binnen een coalitie en met op de achtergrond een lawine aan wetten en regels vanuit de hogere overheden. Het is onvermijdelijk dat ze daarbij ook fouten maken. Daarom wil ik dat we als partij ook oplossingen moeten bedenken om hen beter te ondersteunen.

Ook daarvoor reken ik op jullie inzet en inspiratie.
Kameraadschappelijk,

Bruno