Nochtans kan het palmares van realisaties in die vorige periodes, toen BOOM één met CD&V en later ook met Open VLD bestuurde, best indrukwekkend genoemd worden: de herinrichting van het Kaaiplateau en wandelesplanade langs de Rupel, het sportcentrum ‘De Schomme’, de bouw van het woon- en zorgcentrum ‘Den Beuk’, de herbestemming van de vroegere ziekenhuiscampus tot het project ‘BrandPunt’ met onder andere 62 serviceflats, het nieuwe zonecommissariaat PZRupel en de kindzorg, het masterplan voor het handelscentrum en heel wat ruimtelijke projecten in de wijken. Daarnaast ook de voorbereiding van de doortrekking van de N171 van Krekelenberg tot E19, het project ‘buurtbeheer en de wijkraden’ en vele andere vernieuwende initiatieven.

Van tegenslagen bleef het toenmalig bestuur evenmin gespaard; het werd soms gedwongen tot moeilijke beslissingen. De sluiting van het openbaar ziekenhuis Den Brandt en de tijdelijke sluiting van de ISVAG-oven wogen zwaar op de financiën, maar hebben niet belet dat Boom zich verder ontwikkelde tot een dynamische gemeente. Boom liet stilaan de littekens van haar industrieel verleden achter zich en groeide uit tot een dynamische gemeente in de provincie, in Vlaanderen, in de wereld. We stonden aan de wieg van verschillende succesvolle festivals in Boom: denk maar aan Mano Mundo, de Feria Andalusia , Theater aan Twater en het dancefestival Tomorrowland, dat ook door de uitstekende samenwerking met de lokale overheid vanaf 2012 uitgroeide tot het beste muziekfestival ter wereld.

Dit alles was een verhaal van durf, inzet, overleg en vooral samenwerking. Samenwerking met andere overheden, met verenigingen, met middenveldorganisaties, met de burger. Maar ook met mede-initiatiefnemers, met ondernemers die zich in onze gemeente wensten te vestigen, of er hun project wensten te realiseren. Steevast werd aangedrongen dat zij moesten participeren in maatschappelijke projecten die op dat moment voor de gemeente Boom en haar verenigingsleven belangrijk waren.

In die geest werden talrijke cofinancieringen gerealiseerd, werden alle subsidiekanalen uitgeput en investeerden verschillende privé-financiers in onze gemeente. Naburige gemeentes keken in die periode met afgunst en ongeloof naar wat we in Boom allemaal realiseerden, ondanks ons bescheiden financieel draagvlak. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking: de herbestemming van de gronden tussen Kapelstraat en Pachterslei waarbij de gemeente en dus de Boomse belastingbetaler een volledig nieuwe toegangsweg vanaf de rotonde Kapelstraat – richting Boom Centrum krijgt en hiervoor geen eurocent moet betalen. In december 2015 start trouwens de bouw van Schorrezicht als baken aan de Kapelstraat, gevolgd door een volledig nieuw woonproject.

Deze publiek-private samenwerking zorgde dit jaar voor een netto-opbrengst voor het gemeentebestuur van 2.105.000 euro.

Ook het jeugdsportcentrum De Schomme in 2006 werd vervroegd gerealiseerd: projectontwikkelaars konden de jeugdterreinen aan de Molenstraat en op Krekelenberg herbestemmen in ruil voor hun substantiële financiële bijdrage, wat ook gebeurde.

In september 2012 sloot het vorige bestuur een samenwerkingsovereenkomst af met een privébedrijf voor de projectontwikkeling op de site ‘Parking Bassinstraat’ aan de Rupel. De transactie zou de gemeente 3.000.000 euro opbrengen en zou tegelijk de nog niet vervulde verplichting van een privé-partner in de financiering van de sportvelden voor ca. 750.000 euro opleveren.

De huidige meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD verkoos na twee jaar talmen om de afgesloten deal eind 2014 stop te zetten en op zoek te gaan naar een hoger bod. Voorlopig nog steeds tevergeefs …

Vandaag roept men luidkeels dat ‘er een put is’ in de financiering van de sportvelden op De Schomme. Dat onze huidige burgemeester Jeroen Baert in 2005-2006, toen als CD&V-schepen bevoegd voor sport mee deze financieringsconstructie opzette, dat schepenen van CD&V en Open VLD dit mee beslisten en mee hoopten op een sluitende regeling, wordt wijselijk verzwegen. Dat het ook in de privé niet altijd voor de wind gaat, zien we alle dagen rondom ons. Dat een spijtig faillissement onbetaalde rekeningen nalaat is een andere wetmatigheid.

Laat ons daarom stoppen met de ‘zwarte piet’ door te schuiven en vooral uitkijken naar wat het huidig bestuur van N-VA, CD&V en Open VLD aan visie en nieuwe initiatieven voortbrengt, want tot vandaag wisten ze enkel te verzilveren, te ‘cashen’, op wat hun voorgangers in de steigers hebben gezet.

De waarheid heeft zijn rechten!