Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) vraagt snel extra controles in de Brusselse autokeuringscentra. Er kan daarbij ook geen sprake zijn van uitstel van de invoering van de Lage Emissiezone. 

Recent raakte bekend dat meer en meer automobilisten er voor kiezen om de roetfilter uit hun dieselauto te laten verwijderen wanneer deze niet meer werkt. Dit wordt meestal niet opgemerkt bij de autokeuringscentra. Het Vlaams Gewest heeft reeds aangekondigd extra controles te zullen uitvoeren. Brussels parlementslid en fractieleider voor sp.a Jef Van Damme vraagt dat er ook in Brussel snel wordt opgetreden tegen dit asociaal gedrag:

“Met de gezondheid van mensen speel je niet. Een roetfilter kan je vervangen, onze longen niet. Deze fraude moet hard aangepakt worden!”

Er is nog een bijkomend probleem. Zonder effectieve controle of dieselwagens de uitstootnormen respecteren dreigt de lage emissiezone (LEZ), die in Brussel ingaat op 1 januari 2018, een lege doos te worden. 

“De gezondheid van de Brusselaars moet voorop staan. Wij willen een effectieve lage emissiezone én werkende roetfilters voor dieselwagens. Ik zal staatssecretaris Bianca Debaets vragen om strenger te gaan controleren om deze fraude in de Brusselse keuringscentra onmogelijk te maken,” aldus Van Damme.