Een groot deel van de open brief van de OCMW-voorzitter kan worden samengevat in één zin: “Het is de schuld van de socialisten”. Moest sp.a Ronse één euro krijgen voor elke keer dat iemand van NVA die uitspraak doet, dan hadden we stedelijke zorgdiensten eigenhandig kunnen opkopen. Het zou de OCMW-voorzitter sieren moest hij met even veel energie zoeken naar de oplossingen van morgen dan naar de schuldigen van gisteren.
Omdat onze berichtgeving tendentieus wordt genoemd, geven we hieronder een aantal fragmenten van het jaarverslag weer, zoals opgesteld door de OCMW diensten:
“Binnen de bestaande interne werking van het OCMW is er momenteel te weinig tijd voor preventie en nazorg”
“Omwille van deze uitzonderlijke toename van de werkdruk ging de Raad in november 2015 over tot de tijdelijke (onze onderlijning) aanstelling van een halftijdse maatschappelijk werkster”
“Het gewone leven wordt duurder (huishuur/energie), wanneer menen van een vervangingsinkomen moeten leven is dit goed voor een korte periode maar schuldenvrij blijven is op lange termijn niet haalbaar”
Dat vinden we alarmerende signalen waarop we als verantwoordelijke politici moeten inspelen. Wij zijn blij te merken dat de OCMW-voorzitter die mening deelt en hopen dan ook binnenkort te kunnen vernemen welke bijkomende maatregelen hij zal nemen. Sp.a heeft ter inspiratie reeds een aantal bestaande goede praktijken meegegeven.
 
En wat de fiscaliteit betreft, zouden we een heel lange exposé kunnen houden. Over het verschil tussen een vlakke algemene heffing waarbij iedereen even veel betaalt en een eerlijkere belasting zoals de opcentiemen. We zouden een overzicht kunnen maken van de sterk gestegen kostprijs van vele diensten waarbij de tarieven voor de meest kwetsbare gezinnen vaak nog het snelst stijgen. En we zouden het kunnen hebben over de ideologische verschillen tussen ‘samen sterk’ en ‘ieder voor zich’. Maar laat ons die verschillen in dit kader overstijgen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat u net als ik reeds heb kunnen zien hoe moeilijk gezinnen uit de schuldenimpasse geraken en u er ook van doordrongen bent van het belang te vermijden dat het zo ver komt. Ik kijk dan ook uit naar uw nieuwe voorstellen om het probleem aan te pakken.