Het Vlaams Parlement keurde in maart het decreet grond- en pandenbeleid goed. "Dit decreet wordt zonder twijfel een mijlpaal voor een sterker sociaal ruimtelijk ordenings- en woonbeleid dat als uitgesproken bedoeling heeft betaalbaar wonen voor iedereen haalbaar te maken en ervoor wil zorgen dat iedereen onderdak vindt in een zowel betaalbare als kwalitatieve woning", beklemtoont Michèle Hostekint.

sp.a is bijzonder opgetogen en staat helemaal achter het decreet dat betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk wil maken door het aanbod sociale woningen drastisch te vergroten, waardoor de wachtlijsten eindelijk inkorten. Tegelijk worden ook enkele duizenden betaalbare kavels en koopwoningen extra voorzien.

Michèle Hostekint: "Als socialisten zijn we blij met de bepalingen rond de verwezenlijking van het sociaal aanbod en de versnelde bouw van sociale woningen. sp.a heeft trouwens zwaar gewogen op de beslissing binnen de Vlaamse regering om in de komende twaalf jaar het sociale woningaanbod met 43.000 extra huurwoningen, 21.000 koopwoningen en 1.000 kavels uit te breiden. Dit is stijging van het totale aanbod met ruim één derde en meer dan een verdubbeling ten opzichte van het huidige bouwritme".

Er wordt in het decreet niet alleen een resultaatgerichte aanpak beoogd om binnen een termijn van tien jaar bijna 65.000 betaalbare woongelegenheden op de markt te brengen waarmee tienduizenden gezinnen een kwalitatieve en betaalbare woning wordt aangeboden. Ook is er een doelgerichte aanpak waarbij alle actoren worden geresponsabiseerd. Naast de Vlaamse overheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen kan ook voor het eerst de private sector zich op de sociale woningmarkt begeven.

"Het stemt optimistisch dat de gemeenten en de OCMW's met dit decreet eveneens verplicht zullen worden om een bindend sociaal objectief te verwezenlijken", stelt Michèle Hostekint. "Het huidige aanbod sociale woningen is als bekend zeer ongelijk verdeeld. Het is onthutsend dat er anno 2009 nog gemeenten zijn die het presteren om geen enkele sociale woning aan te bieden".

Michèle Hostekint hoopt dat er resultaten worden geboekt op het terrein en het decreet grond- en pandenbeleid, een geheel van rechten en plichten voor alle actoren, door alle partijen loyaal uitgevoerd wordt. Ook door de private sector als partner. "Goed en betaalbaar wonen zorgt namelijk voor zekerheid voor gezinnen en is het efficiëntste middel tegen armoede".