Voorlopig geen decumul 

In het Brusselse parlement stemde een meerderheid van de parlementsleden voor decumul. Decumul betekent dat een schepen/burgemeester niet tegelijkertijd parlementslid kan zijn. 

Geen meerderheid langs Nederlandstalige kant

Langs Nederlandstalige kant was er geen meerderheid en dat is nodig om de decumul te kunnen invoeren.  Dus gaat de decumul voorlopig niet door. 

Decumul nodig? Ja!

Decumul is nodig. Politici die verkozen worden en daarvoor betaald worden, moeten ook met al hun aandacht en tijd die job uitvoeren.  

Maar het belang van de decumul gaat nog verder dan dat:

  •  Sp.a pleit al 10 jaar voor een sterk stedelijk beleid voor heel Brussel. 
  • De uitdagingen op het vlak van armoede, luchtvervuiling, stadsvlucht, of files zijn zo groot dat ze alleen maar efficiënt op het niveau van het Brussels gewest kunnen worden aangepakt. 
  • Er is een sterke Brusselse regering nodig en een sterk Brussels Parlement, die zich niet laten blokkeren door lokale mandatarissen, zoals nu vaak het geval is. 
  • Decumul is daarom een stap in de richting van beter bestuur. Via de decumul komt er immers een duidelijke scheiding tussen de functie van Brussels volksvertegenwoordiger en van lokaal bestuurder.

Franstaligen tegen Nederlandstaligen

Volgens verschillende opiniemakers, ook bij Bruzz, wil de Franstalige meerderheid de decumul opleggen aan de Nederlandstalige minderheid. Decumul wordt hier dus uitgelegd als een ‘communautair’ dossier. Alsof de rechten van de Nederlandstaligen niet worden beschermd. 

Oneens

Jef Van Damme staat achter het idee van decumul en heeft het voorstel mee ingediend. Jef Van Damme: Ik ben het er niet mee eens om van de decumul een communautaire kwestie te maken. Decumul gaat over goed bestuur.

De boodschap van sp.a  

De boodschap van sp.a aan de Nederlandstalige collega’s in het Parlement is daarom: 

  • verkondig niet alleen grote woorden en visies waar niemand iets aan heeft als het over goed bestuur gaat 
  • maak goed bestuur van Brussel concreet door de decumul te aanvaarden

Jef Van Damme:  'De Vlaamse partijen NVA, Open VLD, en CD&V, samen met de franstalige MR, stemden tegen decumul en willen hun gecombineerde mandaten van schepen/burgemeester en parlementslid niet opgeven. Met de verkiezingen in aantocht betekent dat voor sommigen misschien een andere carrièreplanning. Maar dat lijkt mij geen goed argument om een beter bestuur voor Brussel tegen te houden.'