Het Vlaams Vredesinstituut stelde het rapport dinsdag voor in het Vlaams parlement. Vlaanderen scoort wel goed rond onder meer transparantie van de export.

Het instituut bekeek hoe in heel Europa wordt omgegaan met wapenhandel en concludeerde dat Vlaanderen de enige speler is die Defensie, Buitenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking niet betrekt bij beslissingen over wapenexport. "België is binnen Europa dan ook het enige land waar wapenhandel een bevoegdheid van de deelstaten is",zegt onderzoeker Diederik Cops. "Vlaanderen moet dringend werk maken vaneen eigen buitenlands beleid, een inhoudelijke visie", aldus Cops."Dat is heel belangrijk bij wapenhandel. Hoe gaan we om met mensenrechten, welke plaats geven we aan economische belangen, aan veiligheid?" Het Vredesinstituut roept Vlaanderen op een manier te zoeken om federale diensten als Defensie bij de beslissingsprocedure te betrekken. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het potentieel misbruik van producten en dient er doelgerichter toezicht te worden uitgeoefend op de geëxporteerde goederen.

Er moeten instrumenten worden gecreëerd om de Vlaamse overheid meer zicht te geven op het eindgebruik

Groen en sp.a wijzen erop dat de onbekendheid van de eindgebruiker de achilleshiel van de wapenexport blijft. "Er moeten instrumenten worden gecreëerd om de Vlaamse overheid meer zicht te geven op het eindgebruik" zegt de sp.a-fractie in een conceptnota. Jan Van Esbroeck van N-VA stelt dat Vlaanderen al bijzonder goed scoort wat betreft transparantie en strengheid, en dat een nieuw decreet het beleid nog verder zal verfijnen.

Verscheen eerder bij Belga