Begin dit jaar was er veel deining ontstaan door de verkoop van de voormalige crèmerie in Veltem waar een deel van de speelpleinwerking in doorgaat. Temeer omdat het alternatief toen nog niet kon gecommuniceerd worden. Die ongerustheid is begrijpelijk. We hadden echter steeds een betere oplossing beloofd. Dit gebouw was immers een oud afgeleefd gebouw. Een nieuw complex drong zich op. Met de aankoop van de een speelweide van 60 are en de bouw van een nieuw multifunctioneel complex krijgt de jeugd niet enkel meer en betere binnen- en buitenspeelruimte, we verhogen ineens ook het openbaar groen. Deze weide zal immers in de nabije toekomst publieke ruimte worden.
 
Zo vangen we 2 vliegen in één klap: we maken een betere speelpleinwerking mogelijk én zorgen voor meer groenruimte voor alle Herentenaren.
 
Op korte termijn voorzien we extra budget om in de oude gebouwen van De Kraal die eveneens aan deze weide gelegen is, de speelpleinwerking voorlopig onder te brengen.
 
Daarnaast voorzien we ook extra budget voor een nieuwbouw van Chiro Herent en investering  we in de gebouwen van de school Toverveld. Deze i
nvestering dient om de voor- & naschoolse opvang in de school te organiseren. Zo investeren we in totaal meer dan €900.000 in extra voorziening voor de jeugd!