Het Hof van Beroep in Gent deed een zeer belangrijke uitspraak over de onteigeningsprocedures rond De Krook. Nv VOP, de vroegere eigenaar van de grond waar Ucon fitnesszaal stond, hoopte minstens 150 miljoen euro te krijgen, maar moet nu integendeel een gedeelte van de onteigeningsvergoeding die hen eerder was toegekend terugbetalen aan het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. De  onteigeningsvergoeding is vastgesteld op 5,57 miljoen euro en wordt hiermee tot aanvaardbare proporties herleid.

 In maart 2017 opende de gloednieuwe stadsbibliotheek De Krook haar deuren. De weg naar die realisatie verliep niet zonder horten en stoten.  Zo werd de werf aan de Waalse Krook in 2014 zelfs enkele weken  stil gelegd als gevolg van een juridische strijd, die in de eerste plaats werd aangespannen door de nv VOP. Dit is de gewezen eigenaar van de voormalige Ucon fitnesszaal, die zich bevond op het terrein waar De Krook verrees. Het opzet van verschillende juridische procedures tegen het stadsontwikkelingsbedrijf sogent, de Stad Gent en cvba Waalse Krook was om de noodzakelijke gedane onteigeningen in het dossier onderuit te halen. Nv VOP wou de teruggave van haar vroegere gronden bekomen of een torenhoge onteigeningsvergoeding van vele tientallen miljoenen opstrijken.

Op 19 december 2017 deed het Hof van Beroep van Gent in twee arresten een zeer belangrijke uitspraak over de onteigeningsprocedures, die de afloop van de andere nu nog  lopende procedures mee zullen bepalen.

Het Hof van Beroep stelde nv VOP volledig in het ongelijk en vernietigt hiermee eerdere vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Zo wordt aan nv VOP 5,57 miljoen euro toegekend. Dat is een miljoen euro minder dan wat eerder door een vrederechter was toegekend. Dit bedrag zal terugbetaald moeten worden aan het stadsontwikkelingsbedrijf sogent.  Maar het is vooral ook een pak minder dan de 150 miljoen euro die geëist werden. “Het Hof van Beroep herleidt de onteigeningvergoedingen met deze uitspraak tot aanvaardbare proporties”, meent Sven Taeldeman, voorzitter van sogent.

 Het belangrijkste argument voor de extreem forse bedragen die nv VOP claimde was dat zij een eigen goed en ambitieus nieuw vastgoedproject meende te hebben voor de site, dat onmogelijk gemaakt zou zijn door de onteigeningen. Dit zou voor tientallen miljoenen euro gederfde winsten gezorgd hebben.  Het Hof van Beroep volgde deze redenering totaal niet, want het project was volgens het arrest "niet vergund, laat staan gerealiseerd". 

Terwijl de Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde dat de onteigening onwettig was omwille van gebreken inzake de motiverings- en informatieplicht, stelt het Hof van Beroep nu dat de tegenpartijen wel degelijk goed geïnformeerd waren: “Uit haar bezwaar naar aanleiding van het openbaar onderzoek moet worden aangenomen dat VOP kennis heeft genomen van de relevante documenten van de onteigening, namelijk het onteigeningsplan, de motivatienota en de relevante gemeenteraadsbesluiten. De vaststelling dat VOP zich doorlopend via correspondentie, bezwaren en procedures verzet heeft tegen de (geplande) onteigening wijst erop dat ze haar rechten heeft kunnen laten gelden.”

Naast nv VOP hadden ook andere tegenpartijen, zoals de voormalige uitbater van de fitnesszaal, procedures aangespannen. Ook aan hen  worden nu onteigeningsvergoedingen toegekend die lager liggen dan wat eerder door de vrederechter was beslist. "Het totaal aan onteigeningsbedragen voor de Krook valt hiermee twee miljoen lager uit dan vroeger was toegekend", besluit Sven Taeldeman.