De Dendermondse sp.a volgt de oproep van voorzitter Crombez om 100% transparantie te geven over de verloning van politieke mandaten.

In de vorige legislatuur heeft toenmalig minister Freya Van den Bossche al 800 mandaten geschrapt in de energiesector en nog eens 460 in de sociale huisvesting. Desondanks is er nog steeds nood aan maximale openheid over de prestaties en de vergoedingen van de bestuurders van intercommunales. Zij vertegenwoordigen de kiezers van hun gemeente, het is maar normaal dat ze daar verantwoording voor afleggen.

Zoals wettelijk voorzien, dienen de sp.a-mandatarissen jaarlijks een volledig overzicht van hun mandaten in bij het Rekenhof. Daaruit blijken volgende betaalde politieke mandaten:

  • Niels Tas: schepen – bestuurder DDS en TMVW
  • Carine Verhelst: schepen
  • Bart Van Malderen: Vlaams volksvertegenwoordiger – gemeenteraadslid
  • Dina Verhavert: gemeente- en OCMW-raadslid, bestuurder Verko

“Voor al deze mandaten is de vergoeding strikt bepaald. Als schepen of volksvertegenwoordiger hebben we een maandelijkse vastgelegde vergoeding. Voor de andere bestuursmandaten geldt een vergoeding van 200 euro bruto per bijgewoonde vergadering”, verduidelijkt Niels Tas. “Daarnaast zijn onze mandatarissen actief in verenigingen, buurtcomités of sportclubs. Ze zetten zich daar net zoals duizenden Vlamingen vrijwillig en met veel plezier voor in”.
 Tas en Verhelst hebben zijn daarnaast ook actief als resp. (deeltijds) leerkracht en directeur bij de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn.

Bart Van Malderen  wil ook het belang van intercommunales benadrukken: “We zullen niet toestaan dat dit belangrijk debat misbruikt wordt om de werking te privatiseren en dus de dienstverlening duurder te maken. Dat mag niet gebeuren”.

“Dit is te belangrijk om er een spelletje tussen meerderheid en oppositie van te maken. De geloofwaardigheid van de hele politiek staat op het spel. Alleen door de openheid, de soberheid en het professionalisme te installeren dat mensen van de politiek mogen verwachten in het beheer van de intercommunales, kunnen we het vertrouwen herstellen”, besluit Van Malderen.

Meer info:

Niels Tas – 0474 48 60 42
Bart Van Malderen – 0486 76 70 62