Bedrijven of instellingen die een nieuwe activiteit willen starten of een bestaande activiteit willen uitbreiden, moeten daar meestal een milieuvergunning voor aanvragen. "Dat is belangrijk om de levenskwaliteit en gezondheid van alle Vlamingen te vrijwaren", zegt Robeyns.

Maar er zit een grote lacune in de regelgeving. Momenteel wordt er immers geen rekening gehouden met de impact van nieuwe activiteiten op dieren. Zo heeft de provincie Limburg onlangs een milieuvergunning goedgekeurd die moet toelaten dat er op de universitaire campus van Diepenbeek duizenden knaagdieren worden ingezet voor dierproeven. Hoewel de provinciale raad voor dierenwelzijn een negatief advies had gekregen van Gaia kon de provincie daar geen rekening mee houden, omdat alles milieutechnisch in orde was.

Hetzelfde doet zich voor wanneer er vergunningen worden afgeleverd voor pelsdierkwekerijen: hoewel vrijwel iedereen het erover eens is dat die in strijd zijn met elke notie inzake dierenrechten, kan een overheid de milieuvergunning niet weigeren omdat ze geen rekening kan houden met het dierenwelzijn.

Om dit probleem te verhelpen, dient Robeyns in het Vlaams parlement een voorstel in om ervoor te zorgen dat elke milieuvergunning aan het dierenwelzijn wordt getoetst. “Alleen zo kunnen we mogelijke schadelijke gevolgen voor dieren volledig uitsluiten en tonen dat het ons in Vlaanderen menens is met dierenwelzijn”, besluit Robeyns.