Het Laatste Nieuws - 11 Feb. 2016
Denk ook aan de dieren bij toekennen milieuvergunning. Dat vraagt oppositiepartij sp.a. "Vandaag wordt alleen de impact op het milieu in rekening gebracht wanneer een bedrijf een milieuvergunning vraagt. Of er ook een schadelijke invloed voor dieren kan zijn, daarvan ligt niemand wakker", aldus Vlaams parlementslid Els Robeyns.

Bedrijven of instellingen die een nieuwe activiteit willen starten of een bestaande activiteit willen uitbreiden, moeten daarvoor meestal een milieuvergunning aanvragen bij de gemeente of de provincie. Die gaat dan na of de activiteiten al dan niet schadelijk zijn voor de mens, de omgeving en het leefmilieu. "Dat is belangrijk om de levenskwaliteit en gezondheid van alle Vlamingen te vrijwaren", zegt Robeyns. "Dankzij de aanscherping van de milieunormen zijn we er de voorbije decennia in geslaagd om grote stappen vooruit te zetten." Maar er zit nog een grote lacune in de regelgeving. Momenteel wordt er immers geen rekening gehouden met de impact van nieuwe activiteiten op dieren. "En dat zorgt er dan voor dat een vergunning voor een pelskwekerij kan worden afgeleverd. Want hoewel vrijwel iedereen het erover eens is dat die in strijd zijn met elke notie inzake dierenrechten, kan een overheid de milieuvergunning niet weigeren omdat ze geen rekening kan houden met het dierenwelzijn."

Om dat te verhelpen, dient Robeyns een voorstel van decreet in dat ervoor zorgt dat bij de beoordeling van elke vergunningsaanvraag de impact op het dierenwelzijn moet worden meegenomen. Maar volgens Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is het "niet mogelijk" om een dierenwelzijnstoets in de beoordeling van een milieuvergunning op te nemen: "De milieuvergunning handelt niet over de wijze waarop dieren moeten worden behandeld of gehuisvest, ook niet over het welzijn, maar is gericht op hinderlijke effecten voor de mens en de impact op de omgeving", klinkt het.

Tekst: artikel verschenen in Het Laatste Nieuws van 11/02/2016 (Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden)