Voortaan zorgt de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie er voor het duurzame beheer van de 4,6 km onbevaarbare waterlopen.
 
 Sinds 2014 kunnen lokale besturen hun gemeentelijke waterlopen van 3decategorie overdragen aan de provincie Antwerpen. Dat doen ze door ze op tewaarderen tot 2de categorie. In het verleden hebben 64 van de 70gemeenten op het grondgebied van de provincie Antwerpen reeds van dezemogelijkheid gebruikt gemaakt. Hierdoor bedraagt het aantal km gemeentelijkewaterlopen in de provincie Antwerpen nog slechts 166, tegenover een kleine 2400km in provinciaal beheer.

Daar komt nu de enclave-gemeente Baarle-Hertog bij. De nieuwe waterlopenkaart,met alleen nog provinciale waterlopen, werd recent door de deputatiegoedgekeurd en dient nu nog door de Vlaamse regering goedgekeurd te worden.Verwacht wordt dat in september 2017 de overdracht definitief rond is.

4,6 extra kilometer waterlopen

Concreet betekent dit dat de provincie Antwerpen 4,6 kilometer extra aanonbevaarbare waterlopen moet onderhouden en beheren. In vergelijking met de2.400 km waterlopen die de provincie reeds beheert is dit slechts een stijgingvan 0,2 %.
Gedeputeerde van Integraal Waterbeleid Rik Röttger reageert positief:“Onbevaarbare waterlopen stoppen niet aan de gemeentelijke grenzen. Door deoverdracht en het schaalvoordeel kan de provincie een efficiënter en duurzaambeheer voeren. met aandacht voor ruimte voor water. Dat is een win-winsituatie,want meer ruimte geven aan water betekent ook minder overstromingen en mindernatte voeten voor de mensen.
De situatie in Baarle-Hertog betekent uiteraard dat de provincie hiervoor goedsamenwerkt met de Nederlandse bevoegde instanties.”

meldpunt waterlopen

2400 kilometer aan onbevaarbare waterlopen beheren en onderhouden iseen hele onderneming. Daarom dat de provincie altijd de hulp van de waakzameburger kan gebruiken. Valt u iets op in een waterloop, wilt u iets melden ofbent u gewoon benieuwd naar de bevoegdheden van de provincie? Ga naar: https://www.meldpuntwaterlopen.be/