Een half jaar lang dachten twaalf klassen uit acht Leuvense basisscholen na over energie en klimaat. Op een kindergemeenteraad stelden ze hun ideeën voor.

Al voor de derde keer mochten leerlingen uit het Leuvense basisonderwijs zetelen in een kindergemeenteraad die draait rond klimaatneutraliteit. Woensdag mochten de leerlingen de zes beste ideeën voorschotelen aan een panel van experts, bestaande uit schepen van Onderwijs en Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A), Katrien Rycken, de coördinator van Leuven Klimaatneutraal 2030 en Jonathan Lambregs, de jongerenvertegenwoordiger Klimaat van de Vlaamse Jeugdraad. En die ideeën waren verrassend concreet en haalbaar. Zo stelde Merijn voor om energie op te wekken met fitnesstoestellen. ‘Want de energie die mensen daarbij opwekken, gaat anders verloren.’ Friedl wilde dan weer meer parken met publieke moestuinen. ‘Wij houden van parken en van groenten. Waarom ze niet combineren? Of nog een idee: als de stad nu eens appelbomen of kerselaars aanplant?’

Schepen Ridouani kon zich vinden in de voorstellen. ‘We starten ermee aan de Vaartkom, waar we in een parkje volkstuintjes voorzien.’ Dat de leerlingen het breder zagen dan hun eigen leefwereld, bleek uit de volgende ideeën. Zo wilde Stan een jongerenklimaatparlement en ijverde Mona voor een klimaatzusterdorp voor elke school.