“Op zich waardevol,” stelt Marieke Kindt, gemeenteraadslid voor sp.a. “Maar concrete engagementen gaat de meerderheid na 3 jaar bestuur nog steeds niet aan. En dat vinden we bijzonder jammer. Zeker omdat de gemeente haar eigen beleidsplan niet afgewacht heeft, om met ongebreidelde ontwikkelingen te beginnen. Bijvoorbeeld in de wijk Eenbeekeinde.”

Een gemiste kans

Ondertussen doet de meerderheid op het terrein zowat het tegenovergestelde van wat de studie aanbeveelt. “Zo werden de percelen in Destelbergen-Centrum, waar vroeger de magazijnen van de technische dienst waren, voor 2/3 verkocht aan de meeste biedende privateontwikkelaar. Een opportuniteit voor betaalbare koop- en huurwoningen wordt op die manier gemist. En dat staat haaks op de aanbevelingen van SUM, dat pleit voor meer betaalbaar en sociaal wonen. Broodnodig als je de achterstand op dat vlak ziet,” aldus nog Marieke Kindt.

Destelbergen is er niet alleen voor villabewoners

Wanneer gaat de centrumrechtse meerderheid een écht woonbeleid voeren, dat Destelbergen niet alleen ‘reserveert’ voor wie dat kan betalen, maar ook voor alleenstaanden, jonge gezinnen of senioren? Voor hen is er ronduit te weinig betaalbaar aanbod. De ‘instapdrempel’ moet dringend naar beneden, volgens de studie. Bedoeld wordt: er is nood aan meer betaalbaar en sociaal wonenin Destelbergen-Heusden. Het is sterk onduidelijk of en hoe de meerderheid hierop gaat inzetten.

Marieke Kindt, sp.a-gemeenteraadslid, 0472 98 26 54, marieke.kindt@skynet.be