"De Dexia-commissie leverde ondermaats parlementair werk.", zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. "Toch heeft de commissie strenge aanbevelingen gedaan die de belastingbetaler beschermen en het bankenlandschap hervormen. De adviezen grijpen structureel in de werking van banken en moeten zo snel mogelijk bekrachtigd worden."

De tijdsdruk lag hoog en gevoelige informatie mochten de commissieleden niet inkijken. Desondanks voerde sp.a de druk op om tot stevige conclusies te komen. Volgens het Kamerlid grijpen de aanbevelingen grondig in de werking van banken en bouwen die garanties om ravages als die van Dexia efficiënter te voorkomen.

Een overzicht van de voornaamste conclusies:

1) Banken die overheidssteun krijgen, mogen geen bonussen meer betalen aan hun topkader. Een nieuwe wet moet banken die dit verbod negeren een sanctie opleggen.

2) Toezichthouder FSMA geeft financiële producten een label aan die aangeeft welk risico ze inhouden voor de klant. Te ingewikkelde of niet-transparante producten kunnen verboden worden.

3) Vanaf 2013 schermt een nieuw systeem het spaargeld af van het speculatiegeld. Zo blijft bij nieuwe crisissen het spaargeld beschermd en moeten de belastingbetaler niet opdraaien voor de verliezen van riskante beleggingen.

4) In de raden van bestuur van de systeembanken moet een permanente waarnemer van de toezichthouder komen.

5) Een crisisplan is nodig om vaste regels en procedures uit te werken in geval van een nieuwe crisis. De regering kan zo beter voorbereid aan de onderhandelingen beginnen.

Bekijk het debat in De Zevende Dag