De bijzondere Dexia-commissie gaat op 5 maart een aantal verantwoordelijken bij de CBFA, de toezichthouder voor de banksector, opnieuw ondervragen. Dat werd maandag door de commissie beslist achter gesloten deuren. De hoorzittingen waren in principe afgesloten, maar een nota die sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen in handen kreeg, maakt dat er nu toch nieuwe komen.

Op 5 maart zullen voorzitter Jean-Paul Servais, hoofd van het Dexia-team Rudi Bonte en auteur van de nota Pierre Jurdan, ondervraagd worden door de commissieleden. De drie zullen vanaf 14 uur elk apart gehoord worden. Of dat achter gesloten deuren zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Voorzitster Marie Christine Marghem (MR) laat de keuze aan de getuigen zelf.

De CBFA-verantwoordelijken worden door de bijzondere Dexia-commissie op het matje geroepen na nieuwe elementen die door Van der Maelen werden bovengespit over de omstreden kapitaalsverhoging van Dexia in 2008.

Arco en de Gemeentelijke Holding stapten toen op een onorthodoxe manier -via een lening bij Dexia bank zelf- in de kapitaalsverhoging van Dexia. Beide Belgische aandeelhouders zouden door de regering onder druk zijn gezet. Van der Maelen pleitte maandag opnieuw voor een onderzoekscommissie, maar de "oude" meerderheid ging daar niet op in.

'Kapitaalsverhoging had niet mogen plaatsvinden'

Het sp.a-Kamerlid is in het bezit van een nota van 15 december 2009, waarbij de eigen prudentiële dienst van de CBFA oordeelde dat de kapitaalsverhoging niet had mogen plaatsvinden en dus moest geannuleerd worden.

"Het directiecomité van de CBFA heeft daar op 17 december niets mee gedaan. Integendeel, CBFA-voorzitter Servais is met Pierre Mariani gaan praten. Diegene die gecontroleerd moest worden, is dus als eerste gecontacteerd. Waarom is de overheid niet op de hoogte gebracht? Wie is daar allemaal in tussengekomen?", vraagt Van der Maelen zich af.

Voorzitster Marghem van de bijzondere Dexia-commissie relativeert de zaak. Volgens haar zijn deze elementen ook al ter sprake gekomen bij de twee hoorzittingen van Jean-Paul Servais achter gesloten deuren, in januari.

Marghem wijst er ook op dat de regering, hoewel in lopende zaken, maatregelen heeft genomen om een betere werking van het bankentoezicht te garanderen. Dat gebeurde met een KB in september 2010.

Intussen wordt er voortgewerkt aan het rapport en de aanbevelingen van de Dexia-commissie. De bedoeling blijft nog steeds om tegen einde maart het rapport te laten goedkeuren in plenaire zitting.

Interview met Dirk Van der Maelen in Terzake