De leden van de bijzondere Dexia-commissie van de Kamer krijgen dan toch toegang tot de documenten van de financieeltoezichthouders, de Nationale Bank van België. Maar dat gebeurt onder strikte, volgens enkele kamerleden te strikte, voorwaarden. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen: "commissie moet volop zijn werk kunnen doen. Essentie dient naar boven te komen."

De commissie hoorde gisteren niet alleen gewezen minister van Financiën Didier Reynders. Er werd ook, met gesloten deuren, vergaderd over de werking. Achteraf bleek dat de commissie mikt op midden maart om haar eindrapport klaar te hebben. Op 29 maart dient de plenaire vergadering van de Kamer te stemmen over het document. Ook raakte bekend dat de Nationale Bank en de FSMA nu toch bereid zijn de commissieleden, met behulp van de experten van de commissie, te laten ploegen door de duizenden documenten die ze ter beschikking stellen in een 'data room'. Eerder kregen enkel de experten toegang. Dat leidde tot kritiek van sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen die het had over belemmering van het werk van de commissie.

'Maar de toegang van de kamerleden is gebonden aan voorwaarden', zei commissievoorzitter Marie-Christine Marghem (MR). 'Elk moet een document tekenen met de belofte het beroepsgeheim te respecteren.' Dat is echter niet naar de zin van Almaci (groen). 'Het is goed dat we toegang krijgen, maar het document dat we ter plaatse moeten tekenen krijgen we niet mee. Als zelfs dat al geheim is, waar zijn we dan mee bezig? En als we iets vaststellen, moeten we dat melden aan de experten. Daarna wordt het tijdens een gesloten zitting besproken. Het laat zich raden wat er dan zal gebeuren. De commissie gaat ten onder aan achterdocht tegenover leden die hun werk goed willen doen. En dat alleen maar omdat men weigert er een echte onderzoekscommissie van te maken.'

Doofpot

Dedecker is evenmin gelukkig. 'Als we iets zien in de 'data room' mogen we niets zeggen. Het is niet de bedoeling dat we alles op straat gooien, maar we moeten het toch kunnen gebruiken om mensen mee te confronteren. Als toegang tot dat materiaal moet leiden tot een doofpotoperatie, heeft het geen zin.' Van der Maelen verkoos niet te reageren. De zitting met Reynders (MR) bracht weinig nieuwe elementen aan, maar verliep wel in een gespannen sfeer. Reynders ergerde zich ostentatief aan bepaalde vragenstellers.

www.tijd.be