Goedkeuring van voorlopige twaalfden voor het eerste trimester 2009
Ter gelegenheid van de goedkeuring van het werken met 12den voor het eerste trimester van 2009 is 
Denis Grimberghs(Cdh) tussengekomen ivm de Schaarbeekse vertegenwoordiging in de Gemeentelijke 
Holdingvan Dexia. Hij wenste meer uitleg van Schepen Michel De Herde (MR-FDF), de vertegenwoordiger 
van de gemeente in de Holding. 
Sinds het uitbreken van de financiële crisis is er geen enkele vergadering geweest van de Gemeentelijke Holding 
van Dexia,wel een Raad van Beheer. De politieke vertegenwoordigers in de Holding en dus de burgemeesters 
hebbenenkel een brief ontvangen waarin de Gemeentelijke Holding zegt dat ze tijdens een informatievergadering 
eind van het jaar meer toelichting zal geven over de toestand van de Gemeentelijke Holding.   

Denis Grimberghs (Cdh) wenste meer uitleg van Schepen Michel De Herde (MR-FDF), de vertegenwoordiger van de gemeente in de Holding.

Met welk mandaat heeft de schepen onvoorzichtige en voorbarige verklaringen gedaan in de pers?
Waarvoor hij ter orde werd geroepen door de dd burgemeester CJ en door Bernard Clerfayt dmv een perscommuniqué?

Afwezig wegens gezondheidsredenen was het de dd burgemeester die heeft geantwoord Cécile Jodogne. Schepen De Herde heeft ten persoonlijke titel gesproken en deze uitspraken binden dan ook enkel hemzelf. Dit was zeker geen standpunt van het College.  Indien deze verklaringen een Collegestandpunt waren dan moet daar een collegebesluit aan voorafgaan, dit was hier niet het geval. 

Dit antwoord stelde de oppositie allesbehalve tevreden. Zeker gezien de positie van De Herde  als Schepen van Financiën in deze gemeente, als vertegenwoordiger bij de Holding en als medewerker bij Staatssecretaris Bernard Clerfayt, dit zijn sleutelposities van waaruit geen lichtzinnige verklaringen gemaakt kunnen worden die hem enkel ten persoonlijke titel binden. De gemeenteraad heeft het recht om te weten wat er van aan is. Vooral de uitspraken van De Herde op de RTBF als zou de gemeente de repercussies van de crisis via de fiscaliteit zal moeten oplossen maw dat men het geld bij de burgers zal gaan halen. De oppositie wenst te weten of we ons in Schaarbeek aan een stijging van de belastingen mogen verwachten. 

Y aura-t-il de nouveaux impôts levés à Schaerbeek en 2009 ?
C’est en tous cas ce qu’a déclaré l’échevin du Budget, Michel De Herde (MR-FDF) à la presse (déclarations qui n’engagent que l’intéressé, rappelle la bourgmestre ff Cécile Jodogne). En attendant, nous n’avons pas eu de réponse officielle du Collège malgré mon insistance et celle de Denis Grimberghs (Cdh). Une nouvelle levée d’impôts qui sera assez désastreuse pour le portefeuille des Schaerbeekois d’une part et pour l’image du MR d’autre part, surtout son aile PRL qui n’a jamais caché son opposition à de telles mesures… Le budget 2009 devrait quant à lui être examiné en décembre, nous y verrons alors probablement plus clair.