sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen vreest dat de Dexiacommissie slecht voorbereid haar eindfase ingaat. Democratisch verkozen parlementsleden mogen belangrijke informatie over de ondergang van de Frans-Belgische groep niet inkijken, terwijl experten daar wel toegang tot hebben. Dat blijkt uit vertrouwelijke briefwisseling. "Onaanvaardbaar. De essentie moet naar boven komen," aldus de sp.a'er.

Gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank belemmert de parlementsleden expliciet de toegang tot documenten, zo blijkt uit zijn brief van 16 november aan commissievoorzitster Marghem. Alleen de twee financieel experts die de commissie bijstaan mogen de dossiers inkijken, maar moeten de informatie wel voor zich houden. "De experts zijn gehouden aan hetzelfde beroepsgeheim als de Nationale Bank. Ze mogen de informatie niet verspreiden aan welke persoon of autoriteit dan ook. Dit verbod geldt ook naar de leden van de commissie toe", schrijft Coene.

In een tweede brief (7 december) stellen Coene en topman Jean-Paul Servais van de financiële toezichthouder FSMA voor dat hun instellingen de experts begeleiden bij de interpretatie en verwerking van documenten.

‘Schuldig verzuim'

Ongehoord, vindt commissielid Dirk Van der Maelen (sp.a). "De democratisch verkozen parlementsleden mogen de documenten dus niet inkijken. De experts wel, maar ze worden bij het handje vastgehouden", vaart het Kamerlid uit.

"Ons werk wordt voortdurend belemmerd, ook binnen de commissie zelf. Het wordt zo onmogelijk om de verantwoordelijken voor het Dexiadrama aan te wijzen", zegt Van der Maelen. Hij verwijt Marghem "schuldig verzuim".

www.trends.knack.be