Gennez wil dat De Crem Afghanistan-opdracht herziet. 

De beslissing van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) om F-16's en extra militairen naar Afghanistan te sturen, valt niet in goede aarde bij Caroline Gennez. De sp.a-voorzitster wil deze week de commissie Landsverdediging van de Kamer bijeenroepen in de hoop dat De Crem zijn beslissing herziet. «Ik reken op het gezond verstand van de mensen in de regering. Het gaat hier tenslotte om mensenlevens en dan moeten wij behoedzaam te werk gaan», benadrukt Gennez.

Nog dit jaar stuurt ons land vier F-16's en honderd extra soldaten naar Zuid-Afghanistan om de Nederlandse troepen luchtsteun te bieden. Sinds 2002 zitten al 360 Belgische militairen Afghanistan, vooral geconcentreerd rond de hoofdstad Kaboel, waar zij mee instaan voor de bewaking van de luchthaven. Een relatief risicoloze opdracht. Door troepen naar Zuid-Afghanistan te sturen verandert de regering het geweer van schouder en worden nu ook opnieuw Belgische militairen ingezet in risicovollere opdrachten.

Dit tot grote woede van Caroline Gennez. De sp.a-politica ziet niet in waarom ons land zich nu in de oorlog in Afghanistan moet mengen, op het moment «dat het conflict ontaardt». «Het gaat om gevechtstroepen. We zullen aan een aanvalsoorlog deelnemen in een onrustig gebied, in een oorlog die niet te winnen is», haalt ze uit. «Daarom willen wij de commissie Defensie samenroepen omdat deze beslissing een echte koerswijziging is tegenover de vorige regering. Dit zal zware gevolgen hebben voor de veiligheid van onze mensen én voor het budget (30 miljoen euro voor vier maanden, red.)», meent Gennez.

Risico

Bij de militaire vakbond ACMP geeft Emmanuel Jacob toe dat deze zending niet zonder gevaar is. «Al moet ik benadrukken dat er geen enkele zending risicoloos meer is.» Volgens Jacob hebben de twee vorige regeringen steevast gekozen voor de meest risicoloze NAVO-opdrachten. «Wij kunnen de gevaarlijke operaties niet blijven afschuiven naar andere landen. Zonder afbreuk te doen aan de vorige missies, maar België moet zich daadwerkelijk inzetten in alle type opdrachten, ook de gevaarlijkere operaties dus. En met deze beslissing lijkt die tendens zich in te zetten. Militairen aanvaarden dit ook, zeker als dit gebeurt in duidelijke omstandigheden. En daar willen wij de komende weken meer informatie over krijgen.»

Toch waarschuwt Jacob de regering ervoor dat het aantal zendingen moeilijker verder kan toenemen. «Qua zendingen zitten wij met deze nieuwe missie echt aan onze limiet. Vandaag hebben wij grote detachementen in Afghanistan, Libanon en de Balkan. Verder zijn er ook nog, vaak niet op permanente basis, militairen aanwezig in onder meer Congo en Benin. Ik hoop dat de regering in de tweede jaarhelft de opdracht gaat bekijken en zien of wij bepaalde opdrachten nu terug moeten afstoten. Zoals Libanon bijvoorbeeld.»