sp.a reageert afwijzend op het iniatief van de koning om drie bemiddelaars aan te stellen. Deze oudstrijders zullen het probleem niet oplossen. Dit is een doekje voor het bloeden dat vooral dient om de onzichtbare premier de mogelijkheid te geven de brokken te lijmen.

sp.a gelooft niet dat de oplossing van het trio Langendries-de Donnea-Lambertz zal komen. "Het is aan de huidige generatie politici, aan de huidige beleidsmakers om het probleem om te lossen", klinkt het.

Het is beter om een echte dialoog op te starten tussen de drie ministers-presidenten. In plaats van 27 werkgroepen op te starten, zou men beter snel een dialoog tussen de regio's opstarten. We zijn als partij ook bereid om daar constructief aan mee te werken. De impasse heeft lang genoeg geduurd. Blijft de crisis toch aanslepen dan blijft er voor de sp.a maar één uitweg: nieuwe verkiezingen.