“Dit is een regering die kiest voor onderlinge ruzie en conflict, een regering die komt met halfslachtige en oneerlijke voorstellen, een regering die nooit kiest voor de mensen maar steeds weer voor zichzelf”, ging Meryame Kitir verder.

“In een vingerknip werd beslist om 1 miljard te besparen op gezondheidszorg. Maar als het gaat over een bijdrage van de grote vermogens, krijgen we enkel een grote show zonder het minste resultaat. Niet eerlijke en toekomstgerichte oplossingen en hervormingen staan centraal, wel de profileringsdrang van deze vier regeringspartijen”, aldus Meryame Kitir.

“Het is nu al duidelijk met welke puinhopen deze regering ons land straks achterlaten. Deze regering vroeg de mensen op hun tanden te bijten, dan zou het goed komen. Maar van alle beloftes blijft niets meer over. Deze regering blinkt uit in overschattingen en onrealistische inkomsten. Hoe moeten we jullie nieuwe cijfers nog geloven?”, zei Meryame Kitir.

“Deze regering vraagt steeds opnieuw inspanningen van dezelfde mensen. Maar zij die hun geld verstoppen in Panama worden gerust gelaten. De ruzie in de regering is misschien bevroren, maar de problemen zijn niet opgelost. Er is nochtans een alternatief: kies voor de mensen”, besloot Meryame Kitir.