Als u op zoek bent naar werk, kunt u maar beter hopen dat uw kind of één van uw ouders geen zorg nodig heeft. Want als u die zorg op u neemt, beschouwt deze regering u niet langer als werkzoekende. En dus moet u gestraft worden, is de redenering. Bruno Tobback: “Deze regering volgt altijd weer hetzelfde stramien: wie pech heeft, moet op de blaren zitten. Het is altijd je eigen schuld en dus moet je maar harder je best doen. Trek uw plan, zo is de redenering. De termen voor zo’n beleid lees ik vandaag in de kranten: kil, meedogenloos, hardvochtig. Het zijn woorden die wij al langer gebruiken.”

“In een warme samenleving moet iedereen die zich inzet voor zorg van een familielid daartoe de nodige steun krijgen. Dat geldt voor wie werkt, maar ook voor wie op zoek is naar een job. Je kunt niet tegelijk een opleiding volgen of solliciteren én nog eens voltijds je zieke kind verzorgen. Is er toch misbruik van het systeem, dan moet je dat misbruik aanpakken en niet het systeem zelf. Nu gooit minister van Werk Kris Peeters het kind met het badwater weg. En intussen blijft zijn partij, CD&V, beweren dat het ze het sociale geweten is van deze regering. Je moet maar durven.”

Bruno Tobback: “De uitkering voor een werkloze die vrijgesteld is van zoeken naar werk wegens familiale en sociale redenen is… houd u vast, 260 euro per maand. Na een tijd zelfs 200 euro. Deze regering kiest er niet voor om te hervormen zodat misbruik weggewerkt wordt, maar wel om het koudweg af te schaffen. En zij die zorg willen dragen, moeten nu de rekening betalen voor die enkelingen die het spel niet eerlijk spelen. Deze regering schept er wél genoegen in om mensen pijn te doen, me dunkt. Het houdt gewoon niet op.”

sp.a stelt daarom voor een wettelijk kader uit te werken dat gelijkaardig is aan dat van het gemotiveerde tijdskrediet voor wie wél een job heeft. “Door gebruik te maken van een medisch attest”, zegt Bruno Tobback. “Pas na dat medisch attest kun je gedurende een bepaalde tijd vrijgesteld worden van de verplichting om naar werk te zoeken. Maar daar moet dan ook tegenover staan dat die mensen een uitkering krijgen die hen in staat stelt om effectief zorg op te nemen.”