Voor personen met een mobiliteitsbeperking behoort het gebruik van reguliere bussen niet altijd tot de opties. De vzw Mobiel is een organisatie die zich inzet voor vervoer van iedereen die omwille van diverse redenen beperkt is in zijn mobiliteit, zegt Johnny Reweghs OCMW-Voorzitter (sp.a).

                 VZW Mobiel                                voor mensen               met een mobiliteitsbeperking

De verplaatsingen die het vaakst gedaan worden, gebeuren in het kader van medisch- en zorgvervoer, sociaal vervoer en vrijetijdsvervoer. Ondanks het aanbod van De Lijn en belbussen wordt deze dienstverlening minder gebruikt. Niet de afwezigheid van aanbod, maar wel de toegankelijkheid is hier het probleem.  De vzw Mobiel met cluster Tienen, Boutersem, Hoegaarden Landen, Linter, Zoutleeuw en Glabbeek  met vertrekplaats Tienen wil er voor iedereen zijn. Door deze nieuwe samenwerking zal men in staat zijn in alle gemeenten van de cluster vervoer aan te bieden.


Johnny Reweghs OCMW-Voorzitter (sp.a) is tevreden met deze oprichting : “De vzw Mobiel in de regio is een belangrijke stap in de realisatie van basismobiliteit voor iedereen. Mobiliteit is immers een essentiële voorwaarde voor een goed sociaal leven. Mobiliteit zorgt voor werk, voor sociale contacten, voor vrijheid, kortom, voor een kwalitatiever leven.”