“Om een hechte gemeenschap te kunnen vormen, gelden er regels”, zegt John Crombez. “Deze zijn er voor iedereen. De gelijkheid van man en vrouw is misschien wel de belangrijkste verworvenheid van de westerse democratie. Zij is absoluut. De groepen mannen die deze onterende daden gesteld hebben, moeten dan ook opgespoord, vervolgd en zo streng mogelijk gestraft worden. En mocht het gaan over mensen die naar hier gevlucht zijn, dan is de gepaste reactie dat ze in dat geval hier niet kunnen blijven. Cursussen zijn altijd nuttig, maar laat ons eerlijk zijn, in deze niet voldoende. Als dit gedrag opduikt moet er snel op de hardst mogelijke manier worden gereageerd om zeer duidelijk te maken dat dit niet geaccepteerd wordt.”