Altijd tussen de mensen, nooit erboven. Altijd op zoek naar oplossingen om muren af te breken in plaats van ze op te trekken. Arm of rijk, jong of oud, gelovig of niet, op café of in het parlement, het maakte hem niet uit. Altijd en overal bleef hij zichzelf. Gewoon Steve.

Verrassende denkbeelden en spitse humor kenmerkten hem. Dat maakte het zo fijn om met hem samen te werken, met hem te praten, met hem te zijn. Als geen ander kon hij een kamer vullen, maar zijn deur stond altijd open. Voor wie dan ook, waar dan ook, had hij een luisterend oor.

Wij zullen die mooie momenten met Steve – voor én achter de schermen – blijven koesteren, net zoals hij dat zelf deed de afgelopen jaren. Afgunst was een woord dat hij niet kende, respect en verdraagzaamheid des te meer. Steve was daarin een toonbeeld voor ons allemaal.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Steve. We wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit pijnlijke verlies.

Bruno

voorzitter sp.a

Voor wie vragen heeft in verband met zelfmoord, kan terecht bij De Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.