Zaterdag 7 mei 2016 was de eerste dierenmarkt in het centrum van Lanaken.


Net zoals de wekelijkse dinsdagmarkt wordt de dierenmarkt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Lanaken.

Dit wil zeggen dat de gemeente instaat voor de wettelijke verplichtingen, opstellen van het marktreglement, aanstellen van een marktmeester en een dierenarts. Zij zorgen dat het dierenwelzijn en de wettelijke verplichtingen worden toegepast.


Zeer belangrijk, maar nog belangrijker zijn de medeoprichters van deze dierenmarkt.

De volgende verenigingen hebben zich georganiseerd om deze dierenmarkt tot een succes te brengen en zo te houden:
· de Ornithologische vereniging De Edelzanger Lanaken
· de Neerhofdierenvereniging Nut en Sport Lanaken
· de Watervogelvereniging VZW Watervogelbond
· de Bijentelersbond Lanaken en Omstreken

Sp.a Lanaken heeft zich meteen ingezet om te zorgen dat dit initiatief de kans kreeg om te kunnen starten.
Niet alleen tijdens de start van de dierenmarkt maar zolang het nodig is zullen wij zorgen dat de dierenmarkt de steun blijft behouden. Met namen gemeenteraadslid Tony Castermans is de aanspreekpersoon die vanaf het idee mee aan het roer staat van de dierenmarkt.Wij met zijn alle zijn fier dat de dierenmarkt een schot in de roos blijkt te zijn.

Tot ziens op de dierenmarkt elke eerste zaterdag van de maand.
sp.a Lanaken 
Tony Castermans