Eind mei keurde de Brusselse Regering de principenota goed voor de uitstap uit diesel, ten laatste in 2030. Een goed idee hou je niet tegen. Je kunt het hoogstens vertragen.

Dieselwagens mogen vanaf 2030 het gewest niet meer in. Na de invoering van een lage emissiezone (LEZ) en de ontdieseling van de MIVB-bussen, is de dieselban een goed principe. Toch zijn er andere maatregelen nodig voor betere luchtkwaliteit. Sommige maatregelen kun je vandaag al nemen. Dit zijn de drie concrete maatregelen om dieselwagens te weren.

Verkeersfiscaliteit

Het Brussels gewest is bevoegd voor verkeersfiscaliteit. De verkeersfiscaliteit in Brussel moet hervormd worden. De meest vervuilende auto’s moeten het zwaarst worden belast. Toch is er nog veel discussie. Maatregelen voor schone lucht zijn zelden populair bij automobilisten.

sp.a wil dat de hervorming verkeersfiscaliteit prioriteit krijgt in de Brusselse regering en het Brussels parlement.

Wie rijdt er rond?

Autoverkeer terugdringen én restricties voor de auto’s die de baan op gaan, het zijn sociale maatregelen. Niet te vergeten: minder dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft een auto. Die gezinnen lijden onder het fijn stof van het gemotoriseerd verkeer.

Brussel ontdieselen en minder wagens op de baan is ecologisch en sociaal.

Foto: ©trevormccallin