De Europese Commissie en de lidstaten wisten al langer dat auto's op de weg meer schadelijke stoffen uitstoten dan wat vastgesteld wordt in laboratoriumtesten. "Het belang van de industrie ging hier voor op volksgezondheid", reageert Kathleen Van Brempt, die voorzitter is van de onderzoekscommissie.

"Het bestaan van sjoemelsoftware was al bekend in de jaren 90 bij vrachtwagens in de Verenigde Staten", zegt Kathleen Van Brempt. "Uiteraard wist de Commissie niet dat zo'n sjoemelsoftware gebruikt werd bij Volkswagen, maar ze wist wel degelijk van het verschil tussen de uitstoot op de weg en in de laboratoriumtesten."

Naast de Europese Commissie dragen ook de lidstaten volgens Kathleen Van Brempt een grote verantwoordelijkheid. "Zij moeten de controles uitvoeren op de wagens", aldus Kathleen Van Brempt. Lidstaten zouden ervoor gekozen hebben vernieuwde, strengere testen uit te stellen om de industrie te beschermen en hun eigen automerken niet te schaden.

"Verschillende lidstaten zijn op de rem gaan staan, waaronder Frankrijk, Spanje en Italië", legt Kathleen Van Brempt uit. "Ze lobbyden om strengere regels te voorkomen. Maar het is niet zo dat de andere lidstaten een heel actieve rol speelden in de controles."