Niet alleen de wijze van promotie voeren maar ook het uitgebreide aanbod was een extra troef. Daarnaast vielen ook de goede samenwerking met het rusthuis en de seniorenraad evenals de originele activiteiten zoals multimove met grootouders en de sport-o-meter in de smaak.

Gemeenten die voldoen aan de zes door Bloso vooropgestelde basiscriteria (zoals overleg organiseren tussen lokale actoren, organisatie van minstens twee gemeentelijke Sportelactiviteiten, ...) ontvangen de titel Sportelgemeente. Daarnaast wordt er per provincie telkens één gemeente gelauwerd die extra inspanningen levert en daardoor de titel Super Sportelgemeente ontvangt.

"Ik ben erg trots dat Diest werd uitgeroepen tot Super Sportelgemeente", zegt schepen van Sport Murat Celik. "Het is een beloning voor de vele inspanningen die de sportdienst levert."

Philippe Paquay, administrateur-generaal van het agentschap Bloso, overhandigde de laureaatplaat van Super Sportelgemeente aan Diests schepen van Sport Murat Celik. Sportfunctionaris Dimitri De Herdt stelde nadien de seniorensportwerking in Diest voor aan het talrijk opgekomen publiek.

De stad Diest mag een sportpakket samenstellen ter waarde van € 3000.