Een eerste cultuurpenning was voor d'Oranje Giraffen, vertegenwoordigd door Kim Lucas en Koen Verbeek. Hun talrijke projecten zoals onder andere de Zichtbar op de citadel, de Supermercado, de familiedag Fancy Fair en andere initiatieven zoals de wekelijkse vrijdagavondfilm in de aula op het Begijnhof maken onze stad aangenamer en cultureel rijker.

Een tweede penning was voor het echtpaar Jef Aerts en Bea De Maegd, de grote bezielers achter het prachtig boek 'Fotgeniek Kaggevinne'. Hiermee vertelden zij een groot stuk geschiedenis van een klein dorp.

De Cultuurtrofee gaat dit jaar op vraag van de Diestse Gidsenbond, het Davidsfonds en Neos naar Fons Bonroy. Fons is zeer gewaardeerd als stadsgids en als auteur van een vijftal boeken over het Diestse dialect, oude verhalen en bekende personages en gebeurtenissen. Fons is bovendien een begenadigd voordrachtgever over de begijnhoven en andere historische verhalen.

Schepen van Cultuur Jos Uyttebroek waardeert de culturele bijdrage van de winnaars: "De Cultuurpenning is bedoeld als stimulans en blijk van waardering voor hun inzet op cultureel vlak in Diest en haar deelgemeenten. Met de vele sterke kandidaturen was de keuze niet eenvoudig. Uiteindelijk viel de keuze op d'Oranje Giraffen voor hun vernieuwende initiatieven en op het echtpaar Aerts-De Maegd voor de manier waarop zij de geschiedenis van Kaggevinne vertelden."