Drie leden van de cultuurraad kregen voor hun inzet voor het culturele leven in de stad een cultuurpenning: Paul Cresens (Schaffen), Leon Op De Beeck (Schaffen) en Walter Segers (Diest). De cultuurtrofee ging naar Frans Vanhentenrijk (Kaggevinne). Frans is al meer dan 40 jaar voorzitter van het Koninklijk Toneelgezelschap Uilenspiegel. Hij startte zijn toneelcarrière als decorbouwer, waarna hij als acteur in 20 jaar tijd in een 25-tal producties meespeelde. Later regisseerde hij meer dan 30 stukken. Ondertussen werd onder zijn leiding de oude filmzaal Patria omgebouwd tot een moderne comfortabele theaterzaal.

Schepen van Cultuur Jos Uyttebroek onderstreept de waarde van de cultuurtrofee: “Deze onderscheiding is bedoeld als erkenning voor een duurzaam of uitzonderlijk cultureel gebeuren waarbij het op de voorgrond doen treden van de stad Diest centraal staat. Frans heeft als eerste voorzitter van het cultureel centrum op het begijnhof in het begin van de jaren ’80 een enorme verdienste. Gestart met louter vrijwilligers en nauwelijks eigen financiële middelen, stond hij aan de wieg van de culturele centra in onze stad.”