De aanmelding en inschrijving van Leuvense kinderen in het Leuvense basisonderwijs verloopt vanaf 2016 digitaal, met het systeem ‘Meld je aan’. De stad Leuven en  het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs (LOP BaO Leuven) werkten het afgelopen anderhalf jaar intensief aan de invoering van dat systeem voor Leuven. Vanaf dit jaar is het beeld van kamperende ouders aan een schoolpoort in Leuven dus voltooid verleden tijd.

Dat beeld van kamperende ouders om hun kind in te schrijven was al lang een doorn in het oog van het stadsbestuur. “Kamperen aan de schoolpoort was een nefast gevolg van het oude inschrijvingsysteem, waar iedere ouder zelf bij een school ging aankloppen om zijn kind in te schrijven. Het  was ook onrechtvaardig, want niet elk gezin heeft het netwerk of de middelen om aan de schoolpoort te kamperen. Bovendien zorgde het voor onnodige stress, want het creëerde de foute perceptie dat er een plaatstekort in de Leuvense scholen is,” zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

Het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs nam in samenwerking met de stad Leuven het initiatief voor een digitale aanmeldingsprocedure voor het Leuvense basisonderwijs. Alle partners van het LOP onderzochten de voor-en nadelen van een digitaal aanmeldsysteem en gingen uiteindelijk voluit voor dergelijk systeem. De stad ondersteunde intensief, zowel financieel als met personeel, bij de invoering van het uiteindelijk gekozen online aanmeldsysteem.

Het nieuwe digitale aanmeldsysteem houdt in de eerste plaats rekening met de keuze van de ouders. Ze kiezen minstens één en liefst drie scholen. Het systeem kent de kinderen vervolgens een rangordenummer toe, en een plaats in een door hen gekozen school. Daarbij is voor elk kind de kans op toekenning van de voorkeurschool zo groot mogelijk. Daarnaast houdt het systeem bij de berekening van een plaats rekening met afstand: in de eerste plaats de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind, en in beperkte mate ook de afstand tussen de school en de werkplaats van de ouders. Leuven is immers een centrumstad, en vervult  ook voor het onderwijs die centrumfunctie.
“Zo waarborgen we het recht op de vrije schoolkeuze en heeft elke ouder een evenwaardige kans om zijn kind in te schrijven in een school naar keuze”, zegt Ridouani. “Basisscholen waar vooral buurtkinderen school lopen, spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van buurten en netwerken tussen en rond gezinnen. Het maximaliseren van de kans om in een buurtschool school te kunnen lopen als de ouders dat wensen, is voor ons belangrijk.”

“Via het nieuwe aanmeldingssysteem willen we ook werken aan een betere sociale mix over alle scholen heen. Met de partners van het LOP Leuven werd afgesproken om twee kijkdagen te organiseren.  Scholen  zetten op die dagen gezamenlijk de deuren open (op woensdag 24 februari 2016 om 9 uur, 10 uur en 11 uur en op donderdag 10 maart om 13u30 en 14u30).  We hopen dat ouders ook de kans grijpen om scholen te bezoeken die voor hen minder gekend zijn. Ouders kunnen zo een weloverwogen schoolkeuze maken. Uiteraard kunnen ouders nog steeds ook individueel een afspraak bij de school maken zodat hun specifieke vragen een antwoord op maat krijgen”, stelt Els Bertrands, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs.  

“Daarnaast zal voor de scholen de aanmelding en inschrijving van leerlingen efficiënter verlopen, waardoor ook de administratieve werklast drastisch afneemt”, aldus Bertrands.

Vanaf 5 tot en met 26 januari 2016 kunnen de ouders van de voorrangsgroepen (broers en zussen van kinderen die reeds in een Leuvense basisschool ingeschreven zijn, en kinderen van personeel van een Leuvense basisschool) hun kind aanmelden. Van 1 tot en met 21 maart kunnen alle kinderen zich aanmelden.

Nieuwe website
Elke ouder van een kind dat voor het eerst naar school zal gaan, kreeg de nieuwe brochure over het aanmeldsysteem in de bus. “Daarnaast is er een nieuwe website https://meldjeaan.leuven.be met alle informatie en de aanmeldmodule”, zegt Ridouani. “Daarop staan ook filmpjes die uitleggen hoe je je kind kan aanmelden en inschrijven en hoe de module de plaatsen toekent. Uiteraard staan alle scholen en het LOP ook klaar om informatie te geven en te helpen.”

“Ook de welzijnspartners werden nauw betrokken bij het overleg rond aanmelden,” zegt Bertrands.  “Voor ouders die geen toegang hebben tot internet, of die hulp nodig hebben bij het aanmelden via een computer, voorzien we hulp via een uitgebreid systeem van toeleiders. Dat zijn vele Leuvense organisaties die dicht bij deze gezinnen staan en hen al bij andere zaken begeleiden zoals het OCMW, buurtwerkingen, kinderdagverblijven,...” Alle begeleidende organisaties en diensten staan vermeld in de brochure. De toeleiders kregen uitgebreide informatie en een opleiding over het systeem.


Capaciteit
De Stad Leuven kent voorlopig geen capaciteitstekort op het geheel van het grondgebied. “Daar hebben we de laatste jaren hard aan gewerkt. Zo hebben we al 500 extra plaatsen kunnen realiseren”, zegt Ridouani. “Dankzij het digitaal systeem kunnen we de capaciteitsvraag  nog beter monitoren, en blijven ingrijpen waar en wanneer nodig.” Met de invoering van dit evenwichtig algemeen inschrijvingssysteem wordt de match tussen de vraag en het bestaande aanbod verbeterd.

Foto Hannelore Smitz