Mededeling gemeente bij sneeuw en ijzel

Iedere inwoner van Wachtebeke wordt geacht het voetpad (of de verharde berm) op te ruimen tusen zonsopgang en 20u wanneer het gesneeuwd of geijzeld heeft. De sneeuw veeg je best op een hoop aan de rand van het voetpad of de berm. Zorg ervoor dat dit veilig is voor andere weggebruikers.  

De gemeente  en de diensten van AWV  strooien de gemeentewegen, fietspaden  en gewestwegen. De volgorde van het strooien wordt bepaald door een prioriteitenlijst. De hoofdwegen krijgen uiteraard voorrang op andere wegen. Het strooizout is niet te koop op de technische dienst, maar je kan het bijna in elke supermarkt aankopen.

Als er sneeuw of ijs op de baan ligt, moet men zijn rijgedrag aanpassen. Vertrek zeker op tijd en maak de ruiten van je voertuig volledig sneeuw- en ijsvrij.  Bij zware verkeershinder is het beter gebruik te maken van het openbaar vervoer. Op onze website vind je alle info over de tijdstippen van De Lijn. Indien het gaat over ekorte afstanden kan men ook  te voet.

Heb je in buurt, straat  ook mensen die zich zelf moeilijk kunnen behelpen? Ga dan zelf eens  langs bij hen, om te vragen of je kan helpen op één of andere wijze ( boodschappen, medicijnen, ,enz) of verwittig je wijkplatform of “aan Z”.            

Voor een warm Wachtebeke