Zie hier een onderwerp uit de nieuwsbrief , de rest kan je lezen via de bijlage: 

ANTWOORDEN OP VRAGEN IN DE GEMEENTERAAD 

Vraag raadslid Rudy Van De Velde : verkeersproblematiek semi-rondpunt Zwaluwenlaan

Het rondpunt aan de Zwaluwenlaan is bijzonder onoverzichtelijk. Wie uit de Merelstraat komt wordt niet echt aangezet om het rondpunt te respecteren. Integendeel, visueel wordt je eerder uitgenodigd om gewoon rechtdoor te rijden. Dit kan leiden tot bijzonder gevaarlijke situaties. Je kan hier immers oog in oog komen te staan met wagens die uit de Pottershoek of het Dorp komen en die afslaan naar de Zwaluwenlaan of de Merelstraat. Kan de signalisatie verbeterd worden ? Wat wordt er verwacht van overstekende voetgangers op dit kruispunt ? Graag ook hier duidelijke signalisatie.

Antwoord schepen Rudy Van Vlaender :

De constructie aan de Zwaluwlaan is inderdaad een voorbeeld van een bijzonder ondoordachte weginrichting, die reeds meer dan 40 jaar voor verwarring zorgt bij weggebruikers die niet vertrouwd zijn met de omgeving. De enige afdoende oplossing voor dit knelpunt bestaat erin het kruispunt Warande, Pottershoek en Merelstraat globaal aan te pakken en alle verkeersassen rechtstreeks aan te sluiten op één knooppunt waarbij gelijktijdig voor voetgangers en fietsers een veilige oplossing wordt voorzien.
Net zoals de andere invalswegen van onze gemeente stond ook dit verkeersknelpunt bij de wijkbevraging hoog in de lijst van locaties waarvan onze inwoners vragen om het veiliger in te richten. Binnen de verkeerscommissie is afgesproken om op basis van objectieve criteria af te wegen welke invalsweg prioritair zal worden aangepakt, weliswaar rekening houdend met het daartoe voorziene budget.
Bij het aanbrengen van de markeringen in 2014 op deze locatie werd rekening gehouden met het ‘Vademecum Voetgangersvoorzieningen’ van de Vlaamse Overheid. Bij de ontwerpprincipes van rotondes (5.7.2) is opgenomen dat het moet uitgesloten zijn dat het midden eiland van rotondes bereikbaar is voor voetgangers. Om die reden zijn de eerder aangebrachte zebrapaden verwijderd en werd er gelijktijdig voor gezorgd dat het dubbelrichtingsfietspad aan het rond punt van Warande naar Pottershoek gemarkeerd werd. De voetgangers mogen nu wettelijk gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad.
Wegcode: 42.2.2. Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere gedeelten van de openbare weg volgen. Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers.