Sinds 1 november 2016 kan iedereen zijn bouwaanvraag ook digitaal indienen via het digitaal loket van de Vlaamse overheid. In totaal deden 76 aanvragers dit al in Gent. Dat betekent zo’n 14 procent van het totale aantal aanvragen.

‘En dat aantal stijgt nog. Digitaal uw bouwaanvraag indienen, betekent minder papierwerk en een grotere flexibiliteit voor de aanvrager. Het kan op elk moment van de dag, 24 op 7’, legt Tom Balthazar, sp.a-schepen van Wonen en Stadsontwikkeling, uit.

De Stad Gent verwerkt de aanvragen digitaal en bezorgt ook de beslissing over de bouwaanvraag digitaal terug aan de aanvrager en de architect. De eerste digitale bouwaanvragen gingen over het rooien van een boom en de verbouwing van een woning. Tom, als bevoegde schepen, en de stadssecretaris ondertekenden de beslissing aan de hand van hun identiteitskaart.